Wielka Korona Gór Polski czyli 41 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce *
GŁÓWNA GENEZA NAGRODY POLUB  I  DODAJ  ZDJĘCIA

 

  Geneza Wielkiej Korony Gór Polski  
 

  
oj Geniusz Kucza, Prezes Honorowy, pomysłodawca, inicjator działań, a także przewodniczący komisji, która zatwierdziła projekt Wielka Korona Gór Polski (WKGP) podjął się wykonania stron internetowych propagujących projekt WKGP. Strony są aktywne od 1.01.2015

Korona Gór Polski (KGP) nie została opracowana w oparciu o naukową fizycznogeograficzną regionalizację Polski.
Również dokładne pomiary wskazały na pewne rozbieżności w wysokościach i palmie pierwszeństwa szczytów.
Dlatego - z uwagi na owe braki - KGP nie należy traktować jako listy 28 najwyższych szczytów gór Polski.
* Dopiero kiedy staniesz na szczytach zaliczonych do WKGP będziesz miał tę satysfakcję.

Wielka Korona Gór Polski posiada 41 szczytów, a więc o 13 więcej niż KGP.
WKGP to 28 szczytów wymienione w KGP oraz 13 nowych, których dodanie uzasadniono:

1. Borowa  (853 lub 854 m n.p.m.) - obecnie nie ma wątpliwości, że Borowa jest najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich. Kiedyś jednak pomiaru dokonano zjwierzchołka 18jmetrowej wieży wybudowanej na szczycie góry Chełmiec, przez co do KGP, omyłkowo, to on został zaliczony. WKGP naprawia ów błąd.

2. Brusek  ( > 1.115,87 m n.p.m.) - zaliczany do najwyższych szczytów Gór Bialskich, jednak Geoportal nie podaje jego wysokości, a jedynie wysokość znaku geodezyjnego, trwale osadzonego nieco poniżej szczytu. Z tej przyczyny obecnie nie można z całą pewnością stwierdzić czy wyższa jest Postawna czy Brusek. Ponieważ oba szczyty dzieli około 1 km, proponuję zdobyć oba, a wątpliwości czy stałeś na najwyższym zostaną rozwiane. Na szczyt góry Brusek dochodzisz idąc granicą polsko-czeską. Wysokości góry Brusek (cz. Brousek) nie podaje też Geoportal Czeski (kliknij w link i powiększ).

3. Mędralowa  (1.168,8 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego, jednak z powodu trzymania się innego podziału geograficznego Polski, nie znalazła się wjKGP, choć niewątpliwie powinna być do niej zaliczona. Dlatego została wpisana do Wielkiej Korony Gór Polski.

4. Postawna  (od 1.116,8 m n.p.m.) - szczyt zaliczany czasem do Gór Złotych, a czasem do Bialskich. Niewątpliwie jeden z najwyższych w tym rejonie i z tego powodu niekiedy traktowany jako najwyższy szczyt Gór Bialskich. Wysokość wszystkich szczytów w tym rejonie nie jest jednoznacznie i dokładnie potwierdzona. Na Postawną nie prowadzi szlak turystyczny, ale dotarcie na szczyt, ścieżką czy na przełaj (byle do góry) nie stanowi wielkiego wyzwania. Szczyt jest prowizorycznie, ale jednak oznaczony.

5. Trzy Korony  (982 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Pienin Środkowych. Komisja jednogłośnie przyjęła, że ze względu na swoją nazwę i wyjątkową atrakcyjność Wielka Korona Gór Polski nie może się obejść bez Trzech Koron Pienińskich. Nie bez powodu miejsce to odwiedza w sezonie ponad 60 tysięcy turystów. W masywie Trzech Koron występuje wiele rzadkich gatunków roślin. Na szczycie z platformy można podziwiać przepiękne widoki na przełom Dunajca, Tatry, Gorce, Babią Górę...

Dnia 7 lipca 2016 roku, po wnikliwej analizie tematu, tygodniach przemyśleń i analiz map, a także konsultacjach takimi instytucjami jak PTTK, wydziały Geodezji i Kartografii, Geoportal i Państwowy Rejestr Nazw, komisja postanowiła do projektu Wielka Korona Gór Polski dodać siedem kolejnych pozycji. W najbliższym czasie opublikowane będzie - w postaci aktywnych linków - wnikliwe uzasadnienie podjętego kroku. Tym samym Wielka Korona Gór Polski liczyła 40 pozycji.

6. Baraniec  (720,3 m n.p.m.) - Góry Kaczawskie

7. Folwarczna  (720,0 m n.p.m.) - Góry Kaczawskie

8. Jagodna Północna  (985,0 m n.p.m.) - Góry Bystrzyckie

9. Jaworniki  (908,5 m n.p.m.) - Góry Sanocko-Turczańskie

10. Szeroka Góra  (765,0 m n.p.m.) - Góry Bardzkie

11. Travná hora (zbocze)  (1.119,15 m n.p.m.) - Góry Bialskie

12. Trohaniec  (938,8 m n.p.m.) - Góry Sanocko-Turczańskie

W 2021 roku nie ma już wątpliwoście, że naiwyższym szczytem Gór Świętokszyskich jest Agata. Oprócz wykonanych pomiarów, niedaleko owego wieszchołka jest tablica o tym informująca, ustawiona z inicjatywy Zarządu Świętokszyskiego Parku Narodowego. Tym samm obecnie WKGP liczy 41 szczytów.

13. Agata  (613,96 m n.p.m.) - Góry Świętokszyskie