Wielka Korona Gór Polski czyli 40 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce *
GŁÓWNA GENEZA NAGRODY POLUB  I  DODAJ  ZDJĘCIA

 

  Jagodna Północna  985,0 m n.p.m.  
 
   
Jagodna Północna (985,0 m n.p.m.) – północny (wyższy) szczyt masywu górskiego Jagodna w Górach Bystrzyckich, błędnie oznaczony na mapie topograficznej geoportalu jako "G. Sasanka". Nazwa Jagodna Północna jest na obecną chwilę niestandaryzowana jednak trwają prace Komisji Nazewniczej przy Państwowym Rejestrze Nazw, mające na celu zatwierdzenie nazwy.
Link do kompozycji mapowej geoportalu

Poniżej przedstawiam analizę i uzasadnienie podanych przeze mnie danych:

 

Konferencja poczdamska zakończyła się 2.08.1945 roku przyjęciem radzieckiego programu w kwestii wschodniej granicy Niemiec.
Tym samym zgodnie z jej postanowieniem, Polsce zostały przyznane Ziemie Odzyskane (Ziemie Zachodnie).
  
Rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości,
wielu formom ukształtowania terenu, które w rozporządzeniu nazwano ogólnie obiektami fizjograficznymi, nadano polskie nazwy urzędowe.

Zgodnie § 2. wolno używać nazw obiektów fizjograficznych, tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.

    

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.

Pobierz plik z tekstem rozporządzenia ze strony rządowej: 

Pobierz kopię pliku z tekstem rozporządzenia ze strony Wielka Korona Gór Polski: 

    

Dokument w formacie pdf zawiera 8 stron. Na lewej szpalcie str. 7 odnajdujemy:

XIV. GÓRY BYSTRZYCKIE

Nieco niżej, widzimy oznaczone numerami następujące - istotne w temacie - nazwy:

476. Kohl.-B.   (ok. 885)   Sasanka
479. Heidel-B.         978    Jagodna

Najbardziej wiarygodnym miejscem w Internecie do lokalizacji gór i ich wierzchołków jest Geoportal.

Kilka zdań o Geopotralu poczytasz TUTAJ

    

Po odszukaniu na Geoportalu interesującego nas miejsca zaznaczamy opcje
"Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych" oraz "
Skany map topograficznych" i w skali 1:5000 widzimy

Na mapie widzimy:

1. Napis na mapie topograficznej "G. Jagodne" i opis PRNG (Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych) "Jagodna" o wysokości 977,2 m n.p.m. Obydwa napisy dotyczą w zasadzie tego samego miejsca i nie wzbudzają podejrzeń czy wątpliwości co do ich prawidłowego usytuowania.

2. Nieco wyżej widzimy napis na mapie topograficznej "G. Sasanka" dotyczący szczytu o wysokości wynikającej z poziomic 985 m n.p.m. oraz opis Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych "Sasanka" dotyczący szczytu, na którym zgodnie z oznaczeniem na mapie jest na stałe osadzony znak geodezyjny, którego wysokość podano na 964,9 m n.p.m. Każdy z dwóch napisów dotyczy innego szczytu.

Zwróciłem się do Geoportalu z prośbą o wyjaśnienie i 21 czerwca 2016 otrzymałem odpowiedź, że błąd jest na mapie topograficznej w postaci napisu "G. Sasanka", a lokalizacja w PRNG jest prawidłowa. Jeśli Sasanka jest górą o podanej wysokości 964,9 m n.p.m. pojawia się pytanie czym jest szczyt o wysokości 985 metrów? Z uwagi na wysokość pytanie to jest istotne gdyż jest to najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich za który uchodziła Jagodna z wysokością 977,2 m n.p.m. W dalszej części udzielę odpowiedzi. Skoro jesteśmy przy mapie Geoportalu zwróćmy uwagę na kolejną pozycję.

    

3. W górnej części mapy widzimy napis na mapie topograficznej "G. Sasin" dotyczący szczytu o wysokości 886,0 m n.p.m. oraz opis Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych "Sasin" dotyczący szczytu niższego na wschód (na prawo od G. Sasin). Czy tylko mnie nazwa Sasin kojarzy się z nazwą Sasanka? Zwróćmy ponownie uwagę na dwie wymienione wyżej pozycje z cytowanego Rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej gdzie oprócz starych nazw niemieckich, nowych i obowiązujących nazw polskich, podano także wysokości gór!

Czy dla góry o niemieckiej nazwie "Kohl.-B." nie podano polskiej nazwy "Sasanka" o wysokości "(ok. 885)"? Oczywiście, że TAK

    

Jak wyjaśniono na pierwszej stronie Monitora Polskiego z przedmiotowym Rozporządzeniem,
"Nazwy niemieckie (...) pochodzą z map 1:25 000"

Chodzi o niemieckie mapy topograficzne nazywane Messtischblatt (Meßtischblätter), charakteryzujące się bardzo wysoką szczegółowością ijnadzwyczajną dokładnością odwzorowania topografii terenu. Messtischblatty wydawane były od schyłku XIX wieku do 1944 roku i są jednym zjnajlepszych źródeł informacji na temat przeobrażania się przestrzeni, które zaszły w przyrodzie przez ostatnie 120 lat.

Archiwum map topograficznych Messtischblatt w skali 1:25 000 dostępne jest pod adresem http://mapy.amzp.pl/maps.shtml

Mapa z terenem na którym znajduje się Jagodna nosi nr 5765 (Habelschwerdt Bystrzyca Kłodzka)

Po kliknięciu w odpowiedni kwadrat możemy pobrać wysokiej rozdzielczości skan mapy z 1936 roku

Pobierz mapę ze Archiwum Map Zachodniej Polski lub ze strony Wielka Korona Gór Polskich

    

Powiększenie i analiza fragmentu mapy zgodnego z mapą Geoportalu pozwala dostrzec

1. Masyw górski o niemieckiej nazwie Heidel - Berg (nazwa polska Jagodna) z dwoma szczytami

a) północny (wyższy) o wysokości 978

b) południowy (niższy) o wysokości 977,2

2. Górę o niemieckiej nazwie Kohl-B (nazwa polska Sasanka) z dwoma szczytami

a) zachodni (wyższy) o wysokości 885

b) wschodni (niższy) 869

3. Szczyt o niemieckiej nazwie Stephans-B (dosłowne tłumaczenie Góra Stefana) mylnie oznaczana na niektórych mapach jako Sasanka

    

Pomimo różnic w wysokościach północnego szczytu Jagodnej na mapie Geoportalu (985 m - jak wynika z analizy poziomic), a mapie niemieckiej Messtischblatt (978 m), obie mapy potwierdzają, że szczyt północny jest wyższy, a tym samym jest najwyższym szczytem Gór Bystrzyckich.

Z tego powodu Jagodna Północna zaliczona została do Wielkiej Korony Gór Polski.

    

Nazwa Jagodna Północna jest na obecną chwilę niestandaryzowana, jest jednak nazwą z którą niejednokrotnie spotkałem się kontaktując się zjpracownikami takich instytucji czy urzędów jak:

1. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - CODGiK

2. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG

3. Główny Urząd Geodezji i Kartografii - GEOPORTAL.GOV.PL

4. PTTK oddział w Kłodzku (na terenie którego znajduje się Jagodna)

Trwają prace Komisji Nazewniczej przy Państwowym Rejestrze Nazw, mające na celu zatwierdzenie nazwy.

Aktualizacja danych PRNG jest procesem ciągłym prowadzonym na podstawie aktów prawnych dotyczących ustalania, zmiany lub znoszenia nazw (dla nazw urzędowych), wykazów nazw uchwalanych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (dla nazw zestandaryzowanych) oraz wynikiem weryfikacji i uzupełniania z map topograficznych i informacji zawartych w innych zbiorach i rejestrach zawierających nazwy geograficzne (dla pozostałych nazw).

Dodano 13 października 2016

Po mojej interwencji na stronie Geoportalu skorygowano położenie góry Sasanka i obecnie mapa wygląda jak poniższy skan

link do kompozycji mapowej geoportalu