Wielka Korona Gór Polski czyli 40 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce *
GŁÓWNA GENEZA NAGRODY POLUB  I  DODAJ  ZDJĘCIA

 

  Folwarczna  > 720,0 m n.p.m.  
 
   
Konferencja poczdamska zakończyła się 2.08.1945 roku przyjęciem radzieckiego programu w kwestii wschodniej granicy Niemiec.
Tym samym zgodnie z jej postanowieniem, Polsce zostały przyznane Ziemie Odzyskane (Ziemie Zachodnie).
  
Rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości,
wielu formom ukształtowania terenu, które w rozporządzeniu nazwano ogólnie obiektami fizjograficznymi, nadano polskie nazwy urzędowe.
  
Zgodnie § 2. wolno używać nazw obiektów fizjograficznych, tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.

    

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.

Pobierz plik z tekstem rozporządzenia ze strony rządowej: 

Pobierz kopię pliku z tekstem rozporządzenia ze strony Wielka Korona Gór Polski: 

    

Dokument w formacie pdf zawiera 8 stron. Na lewej szpalcie str. 3 odnajdujemy:

VIII. GÓRY KACZAWSKIE

Nieco niżej, widzimy oznaczone numerami następujące - istotne w temacie - nazwy:

320. Butter-B.         715   Maślak
321. (Melkgelte)      724   Skopiec
322. Schaf-B.          723   Baraniec

Najbardziej wiarygodnym miejscem w Internecie do lokalizacji gór i ich wierzchołków jest Geoportal.

Kilka zdań o Geopotralu poczytasz TUTAJ

  

Po odszukaniu na Geoportalu interesującego nas miejsca zaznaczamy opcje
"Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych" oraz "
Skany map topograficznych" i w skali 1:2000 widzimy

Na mapie widzimy:

1. Napis na mapie topograficznej "G. Maślak" i opis PRNG (Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych) "Folwarczna" o wysokości wynikającej z warstwic 720,0 m n.p.m. Obydwa napisy dotyczą tego samego miejsca i budzą uzasadnione wątpliwości, która nazwa jest prawidłowa.

    

2. Nieco wyżej widzimy podaną na mapie topograficznej wysokość "715,2" (zgodną z wysokością wynikającą z analizy poziomic) oraz dwa opisy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych "Psi Kościół" i "Maślak".

powiększenie 2x

Geoportal potwierdził, że na mapie topograficznej jest błąd w postaci napisu "G. Maślak", a prawidłowe są dane dotyczące lokalizacji w PRNG gór Maślak i Folwarczna, a skała o nazwie "Psi Kościół" znajduje się na Maślaku.

Jest to także zgodne z cytowanym wyżej Rozporządzeniem w którym 715 metrów podano jako wysokość góry Maślak.

Potwierdza to także analiza niemieckich map topograficznych Messtischblatt dostępnych pod adresem http://mapy.amzp.pl/maps.shtml

    

Jak wyjaśniono na pierwszej stronie Monitora Polskiego z przedmiotowym Rozporządzeniem,
"Nazwy niemieckie (...) pochodzą z map 1:25 000"

Chodzi o niemieckie mapy topograficzne nazywane Messtischblatt (Meßtischblätter), charakteryzujące się bardzo wysoką szczegółowością ijnadzwyczajną dokładnością odwzorowania topografii terenu. Messtischblatty wydawane były od schyłku XIX wieku do 1944 roku i są jednym zjnajlepszych źródeł informacji na temat przeobrażania się przestrzeni, które zaszły w przyrodzie przez ostatnie 120 lat.

Archiwum map topograficznych Messtischblatt w skali 1:25 000 dostępne jest pod adresem http://mapy.amzp.pl/maps.shtml

Mapa z terenem na którym znajdują się Folwarczna i Maślak, a także Skopiec i Baraniec nosi nr 5061 (Kauffun Wojcieszów)

Po kliknięciu w odpowiedni kwadrat możemy pobrać wysokiej rozdzielczości skan mapy z 1936 roku

Pobierz mapę ze Archiwum Map Zachodniej Polski lub ze strony Wielka Korona Gór Polskich

    

Powiększenie i analiza fragmentu mapy dotyczącego Gór Kaczawskich i analizowanych szczytów pozwala dostrzec

1. Górę o niemieckiej nazwie Butter-B. (nazwa polska Maślak) z podaną wysokością 715,2

2. Znajdującą się na Maślaku skałę Hundskirche (nazwa polska Psi Kościół)

3. Górę o niemieckiej nazwie Vorwerks-B (nazwa polska Folwarczna)

4. Szczyt o niemieckiej nazwie Melkgelte (nazwa polska Skopiec) z podaną wysokością 724,1

5. Górę o niemieckiej nazwie Schaf-B. (polska nazwa Baraniec) z podaną wysokością 723,3

    

Nazwa Folwarczna jest na obecną chwilę niestandaryzowana i pochodzi z wywiadu terenowego dokonanego przez kartografów. Trwają jednak prace Komisji Nazewniczej przy Państwowym Rejestrze Nazw, mające na celu zatwierdzenie nazwy. Folwarczna ani na mapach geoportalu, ani na archiwalnych mapach niemieckich, nie ma podanej wysokości, jednak analiza umieszczonych na mapach poziomic daje uzasadnione powody by sądzić, że to właśnie Folwarczna jest najwyższym szczytem Gór Kaczawskich.

Z tego powodu Folwarczna zaliczona została do Wielkiej Korony Gór Polski.